Maatwerk

Voor team- en individuele trajecten kunnen wij maatwerk leveren. Wij inventariseren de wensen en eisen en waar nodig werken wij samen met externe bedrijven en specialisten. Soms sluit een extern specialist aan bij een traject op wens van de coachee. Een teambuildings- of teamcsoachingsdag wordt op maat ingericht. Wij beschikken ook over een informele binnenlocatie waar bijvoorbeeld een lunch kan worden geserveerd. De paardencoaching vindt altijd in de buitenlucht plaats in onze buitenbak onder het motto: ‘there’s no bad weather only bad clothing”.

Moet je ervaring hebben met paarden?

Nee ervaring met paarden is niet nodig. Wij begeleiden de coachee(s) of het team en zien toe op veiligheidsaspecten. Onze ervaring is dat teamleden elkaar ondersteunen daar waar het wat spannend is in het ‘oefenen’ met de paarden.

Wat zijn de mogelijkheden van teambuilding en teamcaching?

Afhankelijk van de wens wordt teambuilding of teamcoaching ingezet. Onder teambuilding verstaan wij een gezellige activiteit van bijvoorbeeld een dagdeel waarbij door de inzet van paarden en een of meerdere teamoefeningen worden gedaan en de teamspirit wordt versterkt. Bij teamcoaching ligt er vaak een vraag aan ten grondslag vanuit bijvoorbeeld het management. Bijvoorbeeld de vraag om een team te coachen zodat het meer in haar kracht komt staan. Naast een of meerdere teamoefeningen waarbij paarden worden in gezet, wordt deze dag ondersteund door een stuk theorie. Hierbij valt te denken aan onderwerpen als:
– balans prive en werk/ werkgeluk
– elkaars kwaliteiten beter leren kennen door inzet van het DISC-kleuren denken, ondernemersprofiel en/of een teamanalyse methode
– Covey’s 7 eigenschappen van effectief leiderschap
In het ochtenddeel wordt gestart met een stukje theorie dat later in de ochtend of in de middag in de praktijk wordt gebracht samen met de paarden.

Hoe werken we?

Aan een goede afstemming van een teambuildings- of teamcoachingsdag gaat een intake vooraf. Dat kan bijvoorbeeld bij u in het bedrijf maar wij nodigen u ook van harte uit bij Inflect om onze eigen coachingslocatie te zien in Deurne.