Teamcoaching of teambuilding

Samen ontwikkelen binnen je team. Dat kan nu met de ondersteuning van paarden die als co-coach fungeren. Op zoek naar een geheel verzorgde leerzame teambuildings- of teamcoachingsdag? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. Na een inventarisatie leggen we graag uit hoe we werken.

Waarom teamcoaching met paarden?

Teamcoaching met paarden werkt erg verhelderend. Een paard is altijd “in het moment” en reageert dan ook op wat er op dat moment speelt binnen het team. Ze leven in het hier en nu. Wat als jij het “nu” verandert, dan zal het paard daar ook op reageren. Even weg van het werk in een hele andere omgeving. Doordat paarden spiegelen kunnen zij managers en medewerkers helpen bij de ontwikkeling van het team, hun individuele leiderschap en hun talenten. Collega’s leren elkaars eigenschappen en kwaliteiten zien en benutten. Leren elkaar meer accepteren om wie ze zijn. Hoe wordt gecommuniceerd en samengewerkt met elkaar?

WANNEER VOLGEN TEAMS PAARDENCOACHING?
Enkele voorbeelden:

  • De samenwerking in het team is niet optimaal. Er heerst een eilandjescultuur. Hoe leren we beter samenwerken?
  • Er zijn onderhuidse spanningen in het team, waar niet over wordt gesproken. Hoe verbeteren we de onderlinge sfeer, acceptatie en communicatie?
  • Onze managers willen hun leiderschapskwaliteiten verder ontwikkelen. Hoe kunnen zij sterkere leiders worden?
  • We zijn een nieuw of samengesteld team, en hebben behoefte aan teambuilding. We willen elkaars kwaliteiten leren kennen en benutten, zodat we op elkaar ingespeeld raken.
Hoe werkt teamcoaching met paarden?

Afhankelijk van de wens wordt teambuilding of teamcoaching ingezet. Onder teambuilding verstaan wij een gezellige activiteit van bijvoorbeeld een dagdeel waarbij door de inzet van paarden en een of meerdere teamoefeningen de teamspirit wordt versterkt. Bij teamcoaching ligt er vaak een vraag aan ten grondslag vanuit bijvoorbeeld het management. Bijvoorbeeld de vraag om een team te coachen zodat het meer in haar kracht komt te staan. Naast een of meerdere teamoefeningen waarbij paarden worden in gezet, wordt deze dag ondersteund door een stuk theorie. Hierbij valt te denken aan onderwerpen als balans prive en werk, werkgeluk, elkaars kwaliteiten beter leren kennen door inzet van de DISC methode, Ondernemersprofiel of bijvoorbeeld de Covey’s 7 eigenschappen van effectief leiderschap. In het ochtenddeel wordt gestart met een stukje theorie dat later in de ochtend of in de middag in de praktijk wordt gebracht samen met de paarden.

Moet je ervaring hebben met paarden?

Nee ervaring met paarden is niet nodig. Wij begeleiden het team en zien toe op veiligheidsaspecten. Onze ervaring is dat teamleden elkaar ondersteunen daar waar het wat spannend is in het ‘oefenen’ met de paarden.