1/2020
VOF Inflect Coaching, Halvemaanweg 19, DEURNE, kvk nr.: 76202216, verwerkt persoonsgegevens van jou omdat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. De Privacy Policy ziet op de verwerking van de persoonsgegevens via de website www.inflect.nl en de sub domeinen van deze website

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Naam bedrijf + contactgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Email adres;
 • btw-nummer;
 • bankrekeningnummer;
 • IP adres;
 • Overige zaken zoals nodig voor de uitvoering van de overeenkomst of zo ver daarvoor toestemming is gegeven door jou.

Doelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Bezoekers van de website
 • Dienstverlening naar bezoekers te verbeteren
 • Informeren over relevante producten en diensten
 • Klanten
 • Uitvoering van de overeenkomst

Inflect Coaching verwerkt persoonsgegevens voor het grootste gedeelte op basis van de grondslag uitvoering van de overeenkomst. Wanneer de persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn voor het correct opstellen en/of uitvoeren van de overeenkomst vraagt Inflect Coaching jou eerst om toestemming.

Gebruik van gegevens

Inflect Coaching zal de verzamelde gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • Bezoekers van website (Dienstverlening verbeteren: niet langer dan noodzakelijk, maar nooit dan twee jaar.)
  Klanten (Minimaal tien jaar).
 • Voor persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt Inflect Coaching zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
  Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Inflect Coaching dit op basis van de wet verplicht is of het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Beveiliging

Inflect Coaching neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Je kunt hiervoor contact opnemen met Inflect Coaching via info@inflect.nl.
Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Ook hiervoor kun je contact opnemen met Inflect Coaching.
Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om persoonsgegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.

Wijzigingen

Inflect Coaching kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op via deze website aangeboden informatie, inclusief deze privacy policy, is gewijzigd.